Meniu

Taisyklės

Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos
1. „PAPUOSALUGURU.LT“ internetinės parduotuvės taisyklės galioja perkant PAPUOSALUGURU.LT parduotuvėje, esančioje internete adresu www.papuosaluguru.lt.
2. PAPUOSALUGURU.LT gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą PAPUOSALUGURU.LT, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „Sutinku“. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.
4. PAPUOSALUGURU.LT atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika
 
1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš PAPUOSALUGURU.LT parduotuvės, turi užsiregistruoti PAPUOSALUGURU.LT internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. PAPUOSALUGURU.LT patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti PAPUOSALUGURU.LT informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. PAPUOSALUGURU.LT patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. PAPUOSALUGURU.LT įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus PAPUOSALUGURU.LT partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Klientas, užsiregistruodamas PAPUOSALUGURU.LT parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes PAPUOSALUGURU.LT parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, PAPUOSALUGURU.LT atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant PAPUOSALUGURU.LT parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
5. PAPUOSALUGURU.LT patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
 
1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes, o jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. PAPUOSALUGURU.LT patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo PAPUOSALUGURU.LT parduotuvėje būdų (plačiau – IV taisyklių skyriuje). Klientas gali pasirinkti atsiskaityti už prekes kurjeriui pristatymo metu grynaisiais pinigais, tik tuo atveju, jei suma neviršija 150 eurų, viršijus šią sumą, klientas už prekes turi sumokėti iš anksto. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo laikas iš galimų PAPUOSALUGURU.LT pristatymo laiko variantų, nurodomų valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu adresu.
4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą PAPUOSALUGURU.LT. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su PAPUOSALUGURU.LT parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas PAPUOSALUGURU.LT. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna PAPUOSALUGURU.LT. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir PAPUOSALUGURU.LT yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai PAPUOSALUGURU.LT gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, PAPUOSALUGURU.LT sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.
7. PAPUOSALUGURU.LT gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir PAPUOSALUGURU.LT vykdymo pradžios momentu.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas PAPUOSALUGURU.LT duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino. 
9. Klientas taip pat gali apmokėti savo užsakymą grynais pinigais pagal kurjerių tarnybos atstovo pateiktą sąskaitą pristatymo metu (detaliau žr. VII sk. Prekių pristatymas). Šiuo atveju sutarties tarp kliento ir PAPUOSALUGURU.LT vykdymo pradžios momentu laikomas grynųjų pinigų surinkimas iš kliento. 
10. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis PAPUOSALUGURU.LT parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
11. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Dovanų kupono įsigijimo ir naudojami taisyklės

Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Pirkėjas, įsigydamas dovanų kuponą, sutinka su Papuosalguru.lt  Dovanų kupono naudojimo taisyklėmis:
1. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus ir nėra grąžinamas.
2. Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Dovanų kuponu, kaina yra didesnė nei Dovanų kupono nominali vertė, nurodyta ant Dovanų kupono, trūkstamą sumą galima primokėti el.parduotuvėje pateiktais būdais.
3. Jei prekės (ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Dovanų kuponu, kaina yra mažesnė nei Dovanų kupono nominali vertė, nurodyta ant Dovanų kupono, skirtumas negrąžinamas
4. Vienu Dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to kuponas anuliuojamas.
5. Įsigijus Dovanų čekį internetu, adresu www.papuosaluguru.lt, Dovanų kuponą pristato kurjeris jūsų nurodytu adresu arba Jūsų pageidavimu jis atsiunčiamas el.paštu.

 
V. Garantijos ir prekių kainų nustatymas
 
1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės PAPUOSALUGURU.LT parduotuvėje.
2. PAPUOSALUGURU.LT nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. Taip pat prekių įpakavimas savo forma ir išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamo PAPUOSALUGURU.LT parduotuvėje.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
5. PAPUOSALUGURU.LT parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu PAPUOSALUGURU.LT, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl PAPUOSALUGURU.LT ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. PAPUOSALUGURU.LT per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. PAPUOSALUGURU.LT įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, PAPUOSALUGURU.LT įsipareigoja tokias prekes klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.2. PAPUOSALUGURU.LT įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.3. PAPUOSALUGURU.LT įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. PAPUOSALUGURU.LT neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame PAPUOSALUGURU.LT.
6.4. PAPUOSALUGURU.LT visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.
6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, PAPUOSALUGURU.LT įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai
 
1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš PAPUOSALUGURU.LT parduotuvėje nurodytų būdų: naudodamasis savo banku internete (SEB arba Swedbank), Paypal sistema, pavedimu į PAPUOSALUGURU.LT banko sąskaitą arba atsiskaitydamas grynais su kurjeriu pristatymo metu. Atsiskaitymui grynais (COD) yra taikomas 150 eurų apribojimas kiekvienam atskiram užsakymui. COD paslaugos mokestis -1,5 euro. Norint įsigyti prekių už didesnę nei 150 eurų sumą, reikėtų pasirinkti vieną iš elektroninių mokėjimo būdų arba mokėjimą pavedimu.
2. Klientas sutinka su tuo, kad UAB "PAPUOSALUGURU.LT" neturi prisiimti atsakomybės už tai, kad atliekant pavedimą už prekes, bankas nuskaičiuoja už tai komisinį mokestį.
3. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik PAPUOSALUGURU.LT gavus apmokėjimą už prekes.

VII. Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės išvaizdos.
e) kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;
f) nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.)
Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių PAPUOSALUGURU.LT plombą bei lipdukus. Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti PAPUOSALUGURU.LT prekių įsigijimo dokumentus.
4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija)) nustato prekes, kurių atžvilgiu klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:
a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
b) kūdikių drabužėliai;
c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai.
e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai
f) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai
g) žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis
h) laikrodžiai.

Dovanų čekis nėra keičiamas į pinigus ir už įsigytą dovanų čekį pinigai negrąžinami.

5. Norint grąžinti prekę reikia parašyti laiška el. paštu: info@papuosaluguru.lt. Kiekvienas atvejis sprendžiamas individualiai.
6. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus.
7. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinas pristatymas yra nemokamas.
8. Prekių grąžinimo atveju sumokėta suma už prekę/-es grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susitarimo dėl pinigų grąžinimo. Pristatymo ir grynų pinigų surinkimo (COD) mokestis nėra grąžinamas.
9. Klientui, pasirinkus prekę grąžinti panaudojant Omniva grąžinimo kodą, nuskaičiuojama 2 eurai (ši paslauga apmokestinama UAB "Omniva LT") nuo gražinamos užsakymo sumos.
10. Klientui, pasirinkus prekę grąžinti pasinaudojant Venipak kurjerių paslauga, nuskaičiuojama 3 eurai (ši paslauga apmokestinama UAB "Venipak Lietuva") nuo gražinamos užsakymo sumos.


VIII. Prekių pristatymas
 
1. PAPUOSALUGURU.LT įsipareigoja prekes pristatyti klientui per laikotarpį, nurodytą prekės meniu, kuris svyruoja nuo 1 iki 3 darbo dienų. Pristatymo kaina visoje Lietuvoje yra 3 eurai už suformuotą siuntą. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai PAPUOSALUGURU.LT sandėlyje nėra reikiamų prekių, o klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, PAPUOSALUGURU.LT įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes.
3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti PAPUOSALUGURU.LT pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Prekės, užsakytos PAPUOSALUGURU.LT internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Prekės pristatomos su klientu suderintu laiku. Pristatymo laiką klientas pasirenka pateikdamas užsakymą. Pristatymo laikas nurodomas ir klientui siunčiamame užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai nustatytu laiku klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti telefonu +370 67259329  arba elektroniniu paštu info@papuosaluguru.lt.
 5. PAPUOSALUGURU.LT visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.
6.  Klientas privalo nedelsiant informuoti PAPUOSALUGURU.LT elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, PAPUOSALUGURU.LT atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
8. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai PAPUOSALUGURU.LT.

IX. Kitos nuostatos
 
1. Visi pranešimai PAPUOSALUGURU.LT turi būti teikiami elektroniniu paštu info@papuosaluguru.lt arba telefonu  +370 634 44955.
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir PAPUOSALUGURU.LT vyksta valstybine kalba.
3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 14 dienų (Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.) jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos klientui.
4. Tokią savo galimybę klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
5. PAPUOSALUGURU.LT, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.

X. Garantinės sąlygos

Visoms prekėms taikoma 24 mėnesių garantija. Garantija pradeda galioti nuo prekės įsigyjimo datos. Norėdamas pasinaudoti garantija, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu.

Laikrodžių garantija yra taikoma tik tiems gedimams, kurie galėjo atsirasti dėl gamyklinio broko laikrodžio mechanizmui. Garantija netaikoma:

1. Natūralaus nusidėvėjimo atveju;

2. Jei laikrodis buvo sugadintas dėl neatsargaus jo naudojimo;

3. Laikrodžio korpuso, karūnėlės gedimams;

4. Maitinimo elementams;

5. Jeigu laikrodis buvo remontuojamas ne oficialaus atstovo servise;

6. Apyrankės gedimams;

7. Subraižytam, ar sudaužytam stiklui.

Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, vvtat.lt) arba į teismą.

Elektroninė ginčų sprendimo platforma ec.europa.eu/odr/